top of page

'De combinatie van mijn creatieve en een bedrijfskundige achtergrond is overal inzetbaar, onafhankelijk van onderwerp of branche'

RECENTE ERVARING
2017

Consultant en conceptontwikkelaar

WASCO HOLDING

Wasco is een groothandelsorganisatie voor de installatiebranche, met landelijk tientallen vestigingen. Voor een specifieke doelgroep ontwikkelde ik een idee uit tot een volwaardig businessplan: klantenpanels, conceptontwikkeling, business case opstellen, etc.

CONSUMENTENBOND

De Consumentenbond wil de komende jaren op een vijftal thema's misstanden aanpakken. Dat vraagt om een integrale programmatische aanpak binnen de organisatie. Samen met een interne collega ontwikkelde en leidde ik dit strategische programma.

2017

Programmamanager

2016-2017

Innovatie-facilitator

FRION

Frion is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook in de toekomst wil de Frion voor haar cliënten relevant zijn. Samen met een intern team van betrokken medewerkers ontwikkelden we aan de hand van de VOORT-methodiek nieuwe concepten en producten. Alle vijf de concepten zullen verder ontwikkeld worden

2015-2017

Consultant en programmamanager

HOGESCHOOL WINDESHEIM

Hogeschool Windesheim wil meer extern gericht zijn. Voorjaar 2016 heb ik een rondgang gemaakt langs interne en externe stakeholders. Na een uitgebreide analyse leidde dat tot aanbevelingen op de gehele strategische keten. In verband met de complexe samenhang is gekozen voor een programmatische aanpak in de uitvoering.

2015

Directeur a.i.

GROTE KERK ZWOLLE

De Grote Kerk in Zwolle verzelfstandigde. Ik verzorgde voor een aantal dagen per week de opstart van de realisatie. Samen met bestuur, medewerkers en vrijwilligers zijn er plannen uitgewerkt op het gebied van programmering, ruimtelijke aanpassingen, samenwerkingsverbanden, financiering, organisatie, besturing, etc.

bottom of page